Indexering 2017

Heeft u vragen over de indexering? Dan vindt u op deze site de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons natuurlijk ook mailen of bellen (053) 488 11 22 (keuze 9). 

De indexering is een goed moment om te controleren of uw gegevens nog juist zijn. En om uw familie of vrienden te vertellen hoe u bent verzekerd. Het verzekeringsoverzicht helpt u hierbij.

Vragen?

Heeft u een vraag over de indexering of de brief die u ontving? Kijk dan bij de meest gestelde vragen. 

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze site? Stel uw vraag dan via het contactformulier. Of bel ons op (053) 488 11 22 (keuze 9). We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.

Wijzigingen en overzicht

Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, zoals uw adres, uw gezinssamenstelling of wilt u iemand meeverzekeren?

Geeft u dit eenvoudig digitaal door. Maakt u via mijn.ardanta.nl een account aan. Daar ziet u ook hoe u bent verzekerd.

U kunt uw wijziging ook via het formulier doorgeven.

Praktische gids rond overlijden

We geven u inzicht en maken u bewust van praktische zaken rond overlijden. En we helpen u met het praten en nadenken over overlijden. Dat geeft rust & ruimte.

In onze digitale praktische gids vindt u hoe we u helpen.

Vragen over de indexeringsbrief en het verzekeringsoverzicht
Ik heb een brief over de indexering ontvangen en een verzekeringsoverzicht. Waarom staan niet al mijn polissen op dit verzekeringsoverzicht?

Als u niet alle polissen op dit verzekeringsoverzicht vindt, dan kan dat twee redenen hebben:

  • De brief en het verzekeringsoverzicht is per contractnummer. Als onder het andere contractnummer ook polissen zijn die indexeren, dan ontvangt u binnenkort een andere brief voor dat contractnummer. 
  • Onder het andere contractnummer vallen polissen die niet indexeren. U ontvangt dan geen brief voor dit contractnummer.
Waarom wordt de waarde van mijn verzekering (ieder jaar) verhoogd?

De kosten van een uitvaart stijgen ieder jaar. Daarom wordt de waarde van uw uitvaartverzekering verhoogd. Dit noemen we indexeren. Uw premie kan hierdoor ook wijzigen. 

Ik heb een dienstenpakket. Hoe wordt de waarde hiervan verhoogd?

In het geval van een geïndexeerde verzekering weet u zeker dat de diensten  op uw polis bij overlijden worden uitgekeerd, ongeacht de kosten op dat moment. Het is voor ons niet mogelijk om u aan te geven wat de waarde in geld is van uw dienstenpakket. Dit komt omdat uitvaartverzorgers verschillende tarieven hanteren. Het kan zijn dat er een aantal diensten op uw polis staan tot een maximum bedrag. Dit maximum bedrag wordt ook jaarlijks verhoogd. Bij overlijden vergoeden wij dan de diensten tot dat maximum bedrag.

Ik heb een verzekering die uitkeert in geld na mijn overlijden

Als u een geïndexeerde verzekering heeft waarbij u een bedrag heeft verzekerd, dan stijgt de waarde van dit bedrag mee zoals is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Op uw verzekeringsoverzicht ziet u het verzekerde bedrag van uw verzekering vanaf 1 januari 2017.

Hoe wordt ieder jaar het indexeringspercentage vastgesteld?

Bij het vaststellen van het indexeringspercentage voor het komende jaar houden wij rekening met de huidige prijsstijgingen. Omdat er geen apart onafhankelijk prijsindexcijfer voor uitvaartkosten is, maken wij gebruik van het onafhankelijke consumenten prijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Dit geeft voor u de zekerheid dat de verhoging onpartijdig is bepaald. Het prijsindexcijfer van 1 oktober 2015 - 1 oktober 2016 is 0,4%.

Begint uw polisnummer met een van onderstaande letters? Dan geldt volgens de voorwaarden een andere methodiek waarmee het percentage wordt vastgesteld.

  • U04 en U58 = 4%
  • Facultatieve - FCM, FCG, FC2 = 3%

Begint uw polisnummer met een van onderstaande letters? Dan wordt de waarde met 0,14% geïndexeerd. 

  • OGE / OGM / OGP en OGK = 0,14%
  • U60 en U61 = 0,14%

AXENT

  • Begint uw polisnummer met XN6 of XNN of XGA of XG8 of XGH of XD#? Dan wordt volgens het onafhankelijke consumenten prijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) geïndexeerd. Dit is 0,4% in 2016.
  • Begint uw polisnummer met X2M of XGB of XNB? Dan heeft u recht op een 3-jaarlijkse verhoging en wordt uw verzekering met 2,03% geïndexeerd.
  • Begint uw polisnummer met een van onderstaande letters? Dan wordt de waarde met 0% geïndexeerd.
X2A
XGE
XND
XNI
XNJ
XNC
XNU
XNG
XGF
XGG
X2G


Twijfelt u of u nog voldoende bent verzekerd? Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur.

Als de waarde van mijn verzekering ieder jaar wordt verhoogd, ben ik dan altijd goed verzekerd?

Of u goed bent verzekerd is afhankelijk van uw persoonlijke wensen voor uw uitvaart. Controleer daarom regelmatig of uw wensen en uw verzekering nog bij elkaar aansluiten. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw adviseur. Heeft u een verzekeringsadviseur, dan staat de naam en het telefoonnummer in de indexeringsbrief vermeld. Gaat u anders naar ons persoonlijk advies.

Wat betekent het voor mijn verzekering als ik mijn verzekering niet meer wil indexeren?

Dat betekent dat uw verzekering in het vervolg niet meer waardevast wordt gehouden.


Ik heb een dienstenpakket

Op het moment dat u de toekomstige indexering stopzet, dan kunnen wij de diensten niet meer garanderen bij uw overlijden. Uw diensten worden omgezet in een geldbedrag. Bij overlijden vergoeden wij de uitvaartnota tot dit bedrag. Het kan dus zijn dat u dan niet meer voldoende bent verzekerd. Controleer daarom regelmatig of uw wensen en uw verzekering nog bij elkaar aansluiten. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw adviseur.

Ik heb een verzekering die uitkeert in geld na mijn overlijden

Op het moment dat u de toekomstige indexering stopzet, dan stijgt het verzekerde bedrag niet meer mee zoals is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Het kan dus zijn dat u dan niet meer voldoende bent verzekerd. Controleer daarom regelmatig of uw wensen en uw verzekering nog bij elkaar aansluiten. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw adviseur. Heeft u geen adviseur? Gaat u dan naar onze persoonlijk adviespagina.

Wilt u de indexering stopzetten? Vul dan het contactformulier in of stuurt u ons een brief. U kunt dit ook regelen via uw adviseur.

Ik heb de indexeringsbrief ontvangen, maar er zat geen acceptgiro bij. Hoe kan dat?

U hoeft u geen zorgen te maken. De acceptgiro is dan nog onderweg. Het is natuurlijk ook mogelijk om in de toekomst per automatische incasso te betalen. U kunt dit zelf regelen via mijn.ardanta.nl. Wij sturen u dan een machtigingsformulier toe.

Op het verzekeringsoverzicht staat mijn naam niet juist. Wat moet ik doen?

U kunt dit per e-mail (ardanta.klantenservice@asr.nl) aan ons doorgeven. U kunt hierin aangeven wat er moet worden aangepast. Vergeet niet om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Het is niet duidelijk welke diensten in mijn dienstenpakket zitten. Waar kan ik deze diensten vinden?

Wilt u weten voor welke diensten u precies bent verzekerd? Gaat u hiervoor naar mijn.ardanta.nl. Ook staan de diensten vermeld op uw polis. Wanneer u vragen heeft of uw verzekering nog past bij uw wensen, neemt u dan contact op met uw adviseur.

Ik heb het verzekeringsoverzicht ontvangen. Op dit overzicht staat mijn dierbare die is overleden. Hoe is dit mogelijk?

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat het overlijden administratief nog niet is verwerkt. Onze excuses als dit de situatie is.

Het kan ook voorkomen dat het overlijden per ongeluk nog niet bij ons is gemeld. Is dit de situatie? Dan heeft u altijd nog recht op de uitkering. Gaat u dan naar het uitkeringsformulier op ardanta.nl, Wij helpen u dan zo snel mogelijk. Dank u wel.

Vragen over indexering AXENT
In de welkomstbrief stond dat er niets verandert aan mijn verzekering. Waarom ontvang ik dan nu een brief over de indexering?

Er verandert niets aan uw verzekering. U blijft op dezelfde manier verzekerd zoals in de polisvoorwaarden staat vermeld. Hier hoort ook de indexering van uw verzekering bij.

Met welk percentage worden de verzekeringen van AXENT geïndexeerd?

Ardanta indexeert uw verzekering zoals in de polisvoorwaarden staat vermeld. AXENT kent verschillende producten. Hieronder geven we per verzekeringstype aan met welk percentage in 2017 wordt geïndexeerd.

Begint uw polisnummer met XN6 of XNN of XGA of XG8 of XGH of XD#?
Bij het vaststellen van het indexeringspercentage voor het komende jaar houden wij bij deze verzekeringstypes rekening met de huidige prijsstijgingen. Omdat er geen apart onafhankelijk prijsindexcijfer voor uitvaartkosten is, maken wij gebruik van het onafhankelijke consumenten prijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). Dit geeft voor u de zekerheid dat de verhoging onpartijdig is bepaald. In 2016 is dit 0,4%.

Begint uw polisnummer met X2M of XGB of XNB? 
Dan heeft u recht op een 3-jaarlijkse verhoging en wordt uw verzekering in 2017 met 2,03% geïndexeerd.

Begint uw polisnummer met een van onderstaande letters? 
Bij onderstaande verzekeringstypes wordt uw verzekering volgens de voorwaarden met 0% geïndexeerd. Twijfelt u of u voldoende bent verzekerd? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Heeft u geen adviseur? Neemt u dan contact op met ons.

X2A
XGE
XND
XNI
XNJ
XNC
XNU
XNG
XGF
XGG
X2G


Ik kan me niet herinneren dat mijn verzekering bij AXENT werd geïndexeerd. Waarom ontvang ik dan nu wel een indexeringsbrief van Ardanta?

Uw verzekering wordt bij Ardanta volgens de polisvoorwaarden geïndexeerd. AXENT heeft een aantal producten vijf jaar niet geïndexeerd en u heeft hiervoor geen premie betaald. Wij hebben uw verzekering op peil gebracht tot en met 2017.  En vanaf 1 januari 2017 betaalt u de indexeringspremie weer. Als uw verzekering premievrij wordt geïndexeerd, dan hoeft u geen premie meer te betalen.

Ik heb in juni al een indexeringsbrief van AXENT ontvangen. Waarom ontvang ik nu dan al weer een indexeringsbrief van Ardanta. Betaal ik dan niet teveel?

Nee, u betaalt niet teveel. Bij AXENT ontving u in juni een brief over de verhoging in 2016. De brief die u nu van Ardanta ontvangt gaat over de verhoging in 2017. De volgende indexering is dan pas weer in januari 2018 in plaats van juni 2017.

Ik heb al premie vooruitbetaald aan AXENT. Hoe gaat Ardanta dit verrekenen?

Betaalde u bij AXENT per kwartaal, halfjaar of jaar voor uw indexerende polissen? En heeft u al premie vooruitbetaald, dan wordt dit bedrag in januari 2017 in mindering gebracht op uw premie. Op het persoonlijk overzicht, dat u in oktober van ons heeft ontvangen, ziet u wat dit bedrag is.

Voorbeeldberekening incasso:
U heeft een jaarpremie van € 75 en betaalde bij AXENT altijd op 01-04 van ieder jaar. U heeft in  dit voorbeeld de premie betaald aan AXENT van 01-04-2016 tot 01-04-2017.

Omdat bij Ardanta voor indexerende polissen het vervalmoment van de premie 01-01 is, heeft u in dit voorbeeld 3 maanden teveel betaald (€ 75 / 12 x 3 = € 18,75) . Het bedrag € 18,75 dat u teveel heeft betaald, wordt verrekend met de incasso van 01-01-2017.

Waarom betaal ik in januari meer premie?

U betaalde dan per kwartaal, halfjaar of jaar. Bij AXENT had u dan in november en/of december de premie moeten betalen. Bij Ardanta loopt de betalingstermijn voor uw indexerende polissen vanaf 01-01-2017. Daarom wordt de door u te weinig betaalde premie nu éénmalig verrekend. Op het persoonlijk overzicht dat u in oktober van ons heeft ontvangen, ziet u wat dit bedrag is.

Voorbeeldberekening incasso:
U heeft een jaarpremie van € 75 en betaalde deze bij AXENT altijd op 01-12 van ieder jaar. U heeft in dit voorbeeld de premie betaald aan AXENT van 01-12-2015 tot 01-12-2016.

Omdat bij Ardanta voor indexerende polissen het vervalmoment van de premie 01-01 is, heeft u in dit voorbeeld 1 maand te weinig betaald. U bent namelijk nog premie verschuldigd voor de maand december 2016 (€ 75 / 12 x 1 = € 6,25) . Het bedrag € 6,25 dat u te weinig heeft betaald, wordt verrekend met de incasso van 01-01-2017.

Algemene vragen
Ik wil graag een kopie polis. Is dat mogelijk?

Wilt u een kopie polis, omdat u wilt weten hoe u bent verzekerd? Dan heeft u voldoende aan het verzekeringsoverzicht dat u bij de brief ontving. Op dit overzicht staat de waarde van uw verzekering inclusief eventuele verhogingen, zoals b.v. winstdeling of indexering. Bewaart u dit verzekeringsoverzicht goed.

Op de kopie polis staat namelijk alleen het oorspronkelijk verzekerd bedrag. Dus exclusief eventuele verhogingen.

Wilt u toch een kopie polis ontvangen? Geeft u dit dan aan via het contactformulier.

Ik twijfel of ik wel voldoende ben verzekerd. Hoe weet ik dat zeker?

Als u twijfelt, neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. De gegevens staan in de brief die u van ons ontvangt.

Heeft u geen adviseur? Dan kunt u contact opnemen met ons via het het contactformulier. of (053) 488 11 22 (keuze 4). Dan wordt er een afspraak met u gepland.

Onze adviseur helpt u graag verder. Wilt u (eerst) zelf een check doen? Gaat u dan naar de tool Bereken uitvaart.

Ik heb een verouderde verzekering. Zijn de nieuwste verzekeringen van Ardanta ook voor mij beschikbaar?

Wij vinden het vanzelfsprekend dat de nieuwste verzekeringen van Ardanta ook voor u beschikbaar zijn. Het is daarom mogelijk om uw huidige uitvaartverzekering om te zetten in een nieuwe uitvaartverzekering. Dit kan voordelig en/of interessant voor u zijn, bijvoorbeeld omdat de kenmerken van het product beter bij uw situatie passen (zoals b.v. vrije keuze van uitvaartverzorger). Maar ook omdat u misschien minder premie hoeft te betalen. Dit is afhankelijk van uw huidige uitvaartverzekering en van uw persoonlijke wensen. Wilt u weten of het voor u ook voordelig en/of interessant is om uw verzekering om te laten zetten? Neemt u dan contact op met uw adviseur, of vul het Check mijn polis formulier in.

Ik wil een wijziging doorgeven. Hoe kan ik dit doen?

U kunt uw wijzigingen heel eenvoudig doorgeven via mijn.ardanta.nl. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een adreswijziging, opzeggen van de verzekering of het overdragen van de verzekering.

Ik betaal voor meer dan één polis op mijn naam. Kan dat?

Het is mogelijk dat u meer dan één polis hebt op uw naam, omdat u in het verleden uw verzekering heeft verhoogd. Voor deze verhoging is een nieuwe verzekering aangemaakt. Het kan voordeliger voor u zijn om de polissen samen te voegen tot één polis. Uw adviseur kan dit voor u nakijken.

Mijn vraag staat er niet bij. Hoe kan ik mijn vraag stellen?

Staat uw vraag er niet bij? Dan helpen we u via chat, mail of telefoon. Dat kan via het contactformulier. Of op telefoonnummer (053) 488 11 22. We zijn van 8.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar.

Ons bezoekadres is:

De Ruyterlaan 8 in Enschede.

Navigeer naar ons toe