Let op: onze privacyverklaring is aangepast.   Bekijk hier onze vernieuwde privacyverklaring   

Onderstaande maatschappijen zijn in de loop der jaren overgenomen door Ardanta. Wellicht herkent u een verzekeringsmaatschappij en heeft u uw polis hier jaren geleden afgesloten?
Wilt u weten welke polissen er bij andere maatschappijen in beheer zijn? 

Als u gemakkelijk wilt zoeken in de lijst druk dan op CTRL + F en typ uw zoekwoord in.

A
Aan de ontslapenen gewijd (Breda, 1848)
Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846
Abie¨zer (hulpe)- Begr. Rotterdam opg. 1892
Abri Levensverz.
AG Leven

AG van 1824
AGO
ALBOZ Levensverzekering NV
ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)
Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc. 1898
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr.
Algemeen Beleggings-Consortium Algemeen Friesch Begrafenisfonds
Algemeen Friesch Begrafenisfonds Memento Mori (1844)
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen)
Algemeen Noordholl. Mij van Levensverz (Haarlem 1878)
Algemeen Nederlands Verz. Fonds
Algemeene Friesche Levensverz mij
Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859)
Algemeene Levensverz. Bank NV
Algemeene Mij Levensverz. en Lijfrente (1880)
Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914)
Algemeene Rotterdamsche Coo¨p Begraf.
Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907)
Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928)
Algemeene Utrechtsche Mij v. Geld Uitk na Overlijden
Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden
Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888)
Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch)
Amethyst
Amev Levensverzekering NV
Amev/Ardanta N.V.
Amstelbank 1907
Amsterdam NV, Levensverz. Mij
Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)

Amsterdam, Levensverzekering Bank NV
Amsterdamsche Begr. Soc. 1898, Alg
Amsterdamsche Begrafenis Mij
Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij
Amsterdamsche Mij van Verz op het leven
Amsterdamsche Verzekeringsbank
Amsterdamsch RK Begrafenisfonds
Amsterdamsche Algemene Verzekeringmaatschappij voor uitkering bij overlijden (1866)
ANBV
Andries (Ubbergen), Begr. Fonds der Broedersch. St.
Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam. 1911)
Antverpia (Roosendaal, 1888)
Assendelft, Begr. Fonds
Assurance Lie´geoise (Ned. Portefeuille)
Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926)
Atlas Verz. Mij (Amsterdam)
Aurora, Ned-Indische Ver. Tot Onderl. Verz. o/h leven
Axent
Axent/Aegon Leven N.V.
AXENT/AEGON Sparen N.V.


B
Barbara (Amsterdam) Liefdesfonds St.
Barbara (Geleen) Begrafenisfonds St.
Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St.
Begin en Einde (Leeuwarden) Onderling Begrafenisfonds
Bergen op Zooms Begrafenisfonds (1846)
Berkhout, Begrafenisfonds
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861)
Bezemmakersbus (Delft)
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Vereniging
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)
Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914)
Boeren en Tuinders Levensverzekering (Den Haag, 1918)
Boerhaave, Rouwverzekering der Mij (Den Haag 1907)
Boerhhaave, Spaarkassen Ond. Waarborg Mij.
Bondsbelang, Ond. Waarborg Mij.
Bossche Kasse Begrafenisfonds
Bouma (Oosterend) Het Onderling Begrafenisfonds P.J.
Breda (Begrafenisfonds, 1848)
Broederband, Begrafenisfonds (Deventer)
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem) De
Burger Voorzorg (Harlingen) Vereniging
Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht 1844) Het

C
CBVI, St. Voorzieningsfonds
Centraal Pensioenbureau
Centrale Levensverzekering Bank
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht)
Centrale Spaarkas
Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St.
Cite´ Vie Nederland, La
Compagnie Alliance Belge
Oude Zwolsche van 1895
Compagnie Francaise d’Ass.sur la Vie Le Phe´nix (Nederland)
Confidentia, De
Constance et Fide`le (Semarang), Uitkeeringsfonds, La
Coörperatie PC (Amsterdam)
Coörperatieve Levensverzekering (1900)
Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. Ver. (’s-Gravenhage)

 

D
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842)
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844)
Dordrecht, Levensverz. Mij (1873)
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)
DOS (De Onderlinge Spaarkas)
Draagt Elkanders Lasten, Christelijke Begrafenisvereniging (Assen)
DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij NV

E
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De
Eendracht (Aalsmeer), De
Eendracht (Kampen), De
Eendracht (Purmerend) De
Eendracht en liefde
Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder)
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845)
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860)
Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend)
Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum)
Eerbied voor de ontslapenen (Breda)
Eerste Bloemendaalsche
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds
Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek (Amsterdam 1901)
Eerste Hollandse
Eerste Nederlandsche
Eerste Nederlandsche Krijgsdienst-, Uitzet- en levensverzekeringsmaatschappij (Elf Provinciën)
Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen invaliditeit
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)
Eigen Hulp (Den Haag)
Eigen Hulp, Onderl.Levensverz. (Den Haag, 1879)
Eigen Woon, Hypothec. Credietb. (’s-Gravenhage)
Einde bekroont ons Doel
Elkander tot Steun (Kruisland)
Eloy van 1875, St.
EN (Volksverzekering)
ERK Levensverz. Mij.

 

F
Facultatieve Verzekeringen NV
Flandria Belgische mij van Levensverz. en Lijfrente
Fonds De Roever
Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te ’s-Gravenhage (steun bij Overlijden (schoenwinkeliers))
Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht)
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud- Onderofficieren


G
Gedenk te sterven (Gouda, 1771)
Gedenk te sterven (Makkum) Begrafenisbus onder de zinspreuk
Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916
Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903)
Generali Uitvaartverzekeringen
Genot door voorzorg (Den Haag 1855)
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)
Gildefonds (Amsterdam, 1936)
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog)
Gorinchem, Begrafenisfonds
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij.
GOV
‘s- Gravenhaagsch Verz Fonds, (1897)

 

H
Haagsche Verz. Socie¨teit
Onderlinge Haarlemsche Levensverz. Mij.
Officiers Ver. tot onderlinge Onderst. van nagelaten betr. (Bandoeng)
Hasselt, Begrafenisfonds
HAV Bank
Heden ik, morgen gij (Begrafenisfonds, ‘s-Gravenhage)
Heldersche Verz. Mij. De Onderneming
Hellevoetsluis, Begrafenisbus
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren
Helpt Elkander (Nijmegen)

Helpt Elkander (Sexbierum)
Helpt Elkander (’s-Gravenhage)
Helpt Elkander (Zaandam)
Helpt U Zelven
Hengelo, Begr. Onderl.
Het Sticht Verzekeringbank (1898)
Holda, Verz. Mij.
Holland Maatschappij (’s-Gravenhage)
Holland N.V. Levensverz. Mij.
Holland van 1859, NV Verz. Mij
Holland-Amerika, (Levens- Invalide- en Renteverz. Mij)
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij.
Hollandsch Algemene Verz Bank (HAV)
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919
Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863)
Hollandsche Spaarverzekering Mij
Hollandse Verz. Mij
Hoop ’s-Gravenhaagsche Coo¨p Bakkerij- en Verbruikersver.
Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz. mij (1914)
Hoornsche Begrafenisfonds (1849)
Hulp in nood, alg. levensverz. ubo (Rotterdam, 1885)
Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1885)
HVS, NV Beleggings Mij

I
Ideaal Spaarkas (Utrecht)
Ieders Voordeel (Groningen) Begr. Fonds, Een
Ijsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds
In Pace

J
Joannes de Deo (Den Helder) St
Johan de Witt, NV Verz Mij (Tilburg)
Johan de Witt (Raadpensionaris, 1902)
Johannes, Vereniging (Utrecht)
Johannes de Witt (1902)
Jong Nederland, Verzekering Bank (A’dam, 1909)
Joseph, Overijss-Geld Begr Verz voor Kath. St. (Enschede)
Jozef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond

K
Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van
Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht)
Kennemerland, Alg. Mij van Verz op het leven (1898)
Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen)
Krommenie, Onderl Begrafenisfonds
Kwadijk, Begrafenisfonds

L
“Later”, Natura – uitvaartverzekeringsmaatschappij N.V.
Leeft en Zorgt (Rotterdam) Alg Begrafenisfonds (1877)
Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846)
Let op Uw Einde (Charlois)
Let op Uw Einde (R’dam)
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds
Levensverzekering Mij. (Nijmegen)
Levens- en Volksverzekeringsbank Nederland (Bergen op Zoom, 1914)
Levob Uitvaart
Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver
Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds
Linnenweversbus (Delft)
LPU
Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara/ Bijenkorf

M
Maas, Verzekeringsbank de
Maas NV Levensverz Mij, De (1925)
Maatschappij tot uitkering bij Overlijden
Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam, 1835)
Maataschappij van Onderl Levensverz (A’dam, 1902)
Machpela (’s-Gravensande) Onderl Levensverz Mij
Maliesingel, Utrecht
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R’dam, 1828)
Melissant, Onderl Begrafenisfonds
Memento Mori, (Den Helder, 1902)

Memento Mori (Groningen)
Memento Mori (Zeist)
Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844)
Memento Mori, (Spaar- en Begrafenisbus (Dordrecht)
Memento Mori, begrafenisvereniging (R’dam)
Meyerfonds, Jacob
Michiels of Bezemmakersbus, St
Middelburgsch Begrafenisfonds (1863)
Middelie, Begrafenisfonds
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)
Mortier, Fonds


N
Nationale Levensverz Bank (Allen afd. Volksverz) (weekpremie)
Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918)
Nationale Spaarkas (De eerste Nederlandsche kapitaal en rente verzekeringmaatschappij, 1898)
Neerlandia (Levensverzekering Maatschappij, 1893)
Nederland, NV Verz op het Leven (A’dam, 1858)
Nederland, Vennootschap
Nederlanden van 1870
Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag)
Nederlanden van 1899 / 1903 / 1904
Nederlands Protestants Uitvaartfonds
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883)
Nederlandsche Alg onderl begr.fonds (Den Haag)

Nederlandsche Alggemeene (’s-Gravenhage, 1844)
Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A’dam), 1896)
Nederlandsche Bank van Levensverz (R’dam, 1904)
Nederlandsche Bank van Verzekering (A’dam, 1901)
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R’dam, 1918)
Nederlandsche Leeuw (Den Haag 1907)
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begrafenisfonds (1849)
Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893)

Nederlandsche Mij van Levensverz en Lijfrente(Utrecht, 1916)
Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906)
Nederlandsche Mij van Verzekering (1899)
Nederlandsche Pens. Verz voor werklieden (1883)
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de

Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam)
Nederlandsche Verzekeringsbank (A’dam, 1867)
Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843)
Nederlandsche Verzekering Maatschappij (Utrecht, 1868/1887)
Nederlandsche Begrafenisverzekering BV te Venlo en Enschede
Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij
New York (Nederlandse Portefeuille)
Nieuwe Eerste Ned. Verzekeringsbank
Nieuwe Haagse Verz Soc (1901)
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Begrafenisfonds, Leiden)
Nieuw Welgelegen BV
Nijmegen Levensverz Mij
NIVO uitvaartverzekeringen N.V.
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)
Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg)
Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging
Noord Brabantsch Werkliedenfonds
Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds
Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905)
Noorden Begrafenisfonds (1936)
Nut der Maatschappij
Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag)
Nut van het Algemeen Belang (Leerdam)
NVG Uitvaart

O
O.H.V.M. (Amsterdam)
Oldambt Volksverz. Bank (Delfzijl)
Olva 1919
Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap) De
Onderling Belang voor Landsmeer, Den IJp en Purmerend
Onderling Hulpbetoon (Utrecht)
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)
Onderling Begrafenis Vereeniging
Onderlinge Broederschap (Den Bosch)
Onderlinge Hulp (Minnertsga)
Onderlinge Hulp Antillen, Enschede
Onderlinge Hulp (Zwolle)
Onderlinge Hulp, Enschede
Onderlinge Spaarkas v/h Koningkrijk de Nederlanden
Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)
Onderlinge Uitvaartverzekeringmaatschappij, Wieringermeer U.A.
Onderlinge Vereeniging tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam)
Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum)
Onderwijzers in de Provincie Friesland
Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846)
Oost-Grafdijk, Begrafenisfonds
Oostwoud
Oostwoud, Onderl. Begrafenisfonds
Oostzaan van 1887
Oud Onderofficieren, fonds
Oudkarspel
Oudkarspel, Begrafenisfonds
OVAS (Overlijdensfonds verz. Amsterdamsche Slagers)
Overflakkee en Goedereede
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)

P
Patria Levensverzekeringbank
Patrimonium (Kampen), Onderl. Begrafenisfonds
Patrimonium (Zwolle)
PC Hooft Verzekeringen N.V.
PC Uitvaartverzekeringen
Pensioencentrale
Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H.
Petrus, Verz. Mij. St.
Pharus van 1919, Levensverz. Mij.
Phe´nix (Ned) Compagnie Francaise d’Ass. Sur la Vie, Le
Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij (1896)
Phoenix (Nederlandse Portefeuille)
Pie¨tas, Levensverz. Mij (Utrecht, 1861)
Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847)
Precautia
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A’dam, 1910)
Probite´ Levensverz. Mij (Alkmaar, 1884)
Protestantsche Belangen
Protestantse Belangen
Providentia
Prudentia Levensverz. Gen. (1863)
Prudential Leven
PTT Onderlinge (Amsterdam, 1835)
Purmer
Purmer, Begr. Fonds


R
RCL
Red u Zelven (Begrafenisfonds, Grootebroek)
Reposa
Residentia
ROL
Romerfonds
Rotterdamsche Co¨operatieve Vereniging voor levensverz.
Rotterdamsche Levensverz- en Voorschotbank (1893)
Rotterdamsche Levensverz Maatschappij
Rotterdamsche Onderl. Mij van Levensverz. (1885)
Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898)
Rotterdam De Levensverzekeringbank (1894)


S
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft)
S.B.O., Vereniging Steun bij overlijden aan
Schildersbegrafenisfonds
Schoenmakersbus
Stad Rotterdam N.V. Levensverzekering Maatschappij
Sterfbos (Uitgees), Begrafeniscositie¨t, De

T
Temperament der Humaniteit (Den Haag, 1914)
Tilburg’s Verz bank
Tilburgsche (1901) Verz Mij
Tilburgsch Begrafenisfonds
Tilburgsche verz. Bank en Voorzorg
Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)
Toevlucht in den Nood (Leiden)
Tot Aller Welzijn (Delft)
Tot Nut der Maatschappij (Den Haag)
Tot Nut en Voordeel (Delft)
Tot Nut van’t Algemeen (Den Haag, 1833)
Tot Nut van’t Algemeen (Leerdam)
Tot Nut van’t Algemeen (Rotterdam, 1846)
Tot Nut van’t Algemeen (Zierikzee)
Tot Nut van’t Algemeen (Zwolle)
Tot Voorzorg
Tot Voorzorg, Algemeen Burger Socie¨teit, (Belgie¨)
Twee verenigde verz. Mijen (Amsterdam, 1902)
Tweede Hollandsche Mij. Van Levensverz. (Haarlem, 1878)

U
UBO (Ned. Rijkstelegraaf)
UBO Levensverz. Mij, Uitkering bij Overlijden (Utrecht)
Uit Voorzorg
Uit Voorzorg (Middelburg, 1849)
Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844)
Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders
UKV Uitvaartkostenvereniging N.V.
UKV Uitvaartkostenverzekering
Unitas (Den Hoorn)
Utrecht, Levensverz. Mij
Utrechtsche Assurantie-mij
Utrechtsche Levensverz Maatschappij
Utrechtse Socie¨teit voor Levensverzekeringen

V
Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee
Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij
Verenigde Verzekerings Socie¨teiten Unilife
Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V, De
V.I.O.S. Werklieden Ver.(Winschoten)
Vitalis, Levensverz. Mij (1886)
Vlissingsche Begrafenisfonds
Voor en door het Volk (Haarlem)

Voordeel (Haren)
Vooruitgang (1893) (Amsterdam)
Vooruitgang is ons doel (Den Burg)
Voorzorg (1888), Nrd. Brabantsch Meiereisch Begr. Fonds
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)
Voorzorg is plicht (Lekkum)
Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895)
VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen)

W
Waarborg(Den Haag, 1910), Levensverz. Mij. De
Waarborg (Utrecht, 1868)
Waerdye N.V. Levensverzekering Maatschappij
Warder, Begrafenisfonds
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland
Weduwenbeurs (Bolsward)
Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond)
Weduwenfonds en Suppletiekas Chr. Werkmansbond
Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885)
Wereld (Dordrecht)
Werkliedenfonds, Nederlandsch (Den Haag)
Werkmansbond (Bloemendaal, 1904)
Werkmansbond (Haarlem)
Werkmansbond (Rotterdam)
Werkmansbond (Utrecht)
Westzaan, Begrafenisfonds
Wij leven om te zorgen (Rotterdam)
Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St.
Woudsend N.V. Levensverzekering Maatschappij


Z
Zaandam, Begrafenisfonds
Zaanlandsche Begrafenisafonds (Zaandijk, 1845)
Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College
Zekerheid door Voorzorg (1890) Levensverz. Mij.
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892)
Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876)
Zelandia (Belgie¨)
Zelandia Middelburg, (1852)
Zierikzee, Begrafenisfonds
Zijper Begrafenisfonds (1860)
Zonder Baatzucht (1843)
Zoom (Bergen op Zoom, 1881)
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)
Zorg in den tijd (Leiden)
Zuid Holland nv Verz mij (Den Haag, 1920)
Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892)
Zuid Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam, 1898)
Zuid Hollandsche Levensverzekering Maatschappij (Vianen)
Zuid Hollandsche Mij. Voor Verzekering (Den Haag, 1898)
Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam)