Brief over winst?

Heeft u vragen over de winstbrief? Op deze site vindt u de meest gestelde vragen. Staat het antwoord er niet, neemt u dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Ook heeft uw polis zo af en toe een check nodig… want zijn uw wensen nog hetzelfde als op het moment dat u de verzekering afsloot? Veel mensen willen er niet mee bezig zijn. Dat is niet zo gek. Daarom proberen we het u zo eenvoudig mogelijk te maken. Vandaar deze site. Dat geeft rust.

Check mijn polis

Check of uw polis nog bij uw wensen past. Dit kan bij uw adviseur. Of doe eerst zelf de check. Binnen 10 minuten heeft u meer inzicht.

Bent u verzekerd voor een pakket aan diensten? Dan kan alleen uw adviseur de check voor u doen.

Wijzigingen en overzicht

Een wijziging geeft u eenvoudig door via Mijn Ardanta. O.a. het doorgeven van een adreswijziging, het aanmelden van een kind of het automatisch afschrijven van uw premie. 

Ook ziet u hier hoe u bent verzekerd.

Contact

Heeft u een vraag die niet bij de meest gestelde vragen staat? Neem dan contact op met uw adviseur of gebruik het contactformulier

Meest gestelde vragen
Waarom ontvang ik een winstdelingsbrief?

U komt in aanmerking voor winstdeling als dit in uw polis staat vermeld. Winstdeling leidt tot verhoging van de verzekerde waarde van uw uitvaartverzekering. De uitkering aan de uitvaartverzorger of begunstigde wordt daarmee hoger op het moment van overlijden.
De vaststelling van de winstdeling kan zijn op basis van winstdeling over het verzekerde kapitaal (KBW) of over de opgebouwde voorziening (Overrente). Bij de veel gestelde vragen vindt u ook antwoord op wat dit inhoud en hoe het winstpercentage wordt vastgesteld. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Wat houdt winstdeling over het kapitaal (KBW) in?

De rentestand in Nederland is van invloed op de winstdeling. Wij hebben geen invloed op deze rentestand. De kans is groot dat de rentestand in Nederland de komende jaren laag blijft en dat u de komende jaren weinig tot geen winstdeling ontvangt.

Wat houdt winstdeling over de voorziening (Overrente) in?

Is de waarde van uw verzekering hoger dan € 5.000? Dan ontvangt u jaarlijks een winstdelingsbrief.
Is de waarde van uw verzekering minder dan € 5.000? Dan sturen wij u één keer in de vijf jaar een winstdelingsbrief. De eventuele winst berekenen wij uiteraard jaarlijks. En wij schrijven deze winst ook jaarlijks bij.

Welk type winstdeling is voor mij van toepassing? En hoe wordt het winstpercentage vastgesteld?

De vaststelling van het winstpercentage is in de polisvoorwaarden geregeld en is als volgt weer te geven (het polistype betreft de eerst drie posities van het polisnummer).

PolistypeWinstregeling  Vaststellen percentage winst
KKU, VZP, VZSKBWRendement op beleggingen (uitvaart)
LVA, LVB, LVCKBWBedrijfswinst (leven)
ADS, FBN, FPN, FBL, FPL, GAU, VAG, VAN, VOG, VON, SAG, SAN, SDSOverrenteRendement op beleggingen (uitvaart)
FCN, FCG, FCM, FC2OverrenteU-Rendement (staatsleningen)
LNA, LNB, LN1, LN2KBWBedrijfswinst (leven)
Ik heb een aantal jaren weinig/geen winstdeling ontvangen. Krijg ik ooit nog wel winstdeling?

Wij vinden het vanzelfsprekend dat de nieuwste verzekeringen van Ardanta ook voor u beschikbaar zijn. Het is daarom mogelijk om uw huidige uitvaartverzekering om te zetten in een nieuwe uitvaartverzekering. Dit kan voordelig en/of interessant voor u zijn, bijvoorbeeld omdat de kenmerken van het product beter bij uw situatie passen (zoals b.v. vrije keuze van uitvaartverzorger). Maar ook omdat u misschien minder premie hoeft te betalen. Dit is afhankelijk van uw huidige uitvaartverzekering en van uw persoonlijke wensen. Wilt u weten of het voor u ook voordelig en/of interessant is om uw verzekering om te laten zetten? Neemt u dan contact op met uw adviseur, of vul het Check mijn polis formulier in.

Hoe vaak ontvang ik een winstdelingsbrief?

Naast een eventuele verhoging door winstdeling of indexering, is het goed om regelmatig te controleren of u goed bent verzekerd. Het  is namelijk ook afhankelijk van uw persoonlijke wensen voor uw uitvaart. Controleer daarom regelmatig of uw wensen en uw verzekering nog bij elkaar aansluiten. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw adviseur of het formulier Check mijn polis invullen.

Waarom ontvang ik meerdere winstdelingsbrieven?

Het is mogelijk dat u meer dan één polis op uw naam heeft, omdat u in het verleden uw verzekering heeft verhoogd. Voor deze verhoging is een nieuwe verzekering aangemaakt. Het kan voordeliger voor u zijn om de polissen samen te voegen tot één polis, dit kunt u bekijken via Mijn Ardanta. Ook uw adviseur kan dit voor u nakijken.

Ik heb een verouderde verzekering. Zijn de nieuwste verzekeringen van Ardanta ook voor mij beschikbaar?

Wij vinden het vanzelfsprekend dat de nieuwste verzekeringen van Ardanta ook voor u beschikbaar zijn. Het is daarom mogelijk om uw huidige uitvaartverzekering om te zetten in een nieuwe uitvaartverzekering.

Dit kan voordelig en/of interessant voor u zijn. Bijvoorbeeld omdat de kenmerken van het product beter bij uw situatie passen (zoals b.v. vrije keuze van uitvaartverzorger). Maar ook omdat u misschien minder premie hoeft te betalen. Dit is afhankelijk van uw huidige uitvaartverzekering en van uw persoonlijke wensen.

Wilt u weten of het voor u ook voordelig en/of interessant is om uw verzekering om te laten zetten? Neemt u dan contact op met uw adviseur.

Als de waarde van mijn verzekering ieder jaar wordt verhoogd, ben ik dan altijd goed verzekerd?

Of u goed bent verzekerd is afhankelijk van uw persoonlijke wensen voor uw uitvaart. Controleer daarom regelmatig of uw wensen en uw verzekering nog bij elkaar aansluiten. U kunt daarvoor een afspraak maken met uw adviseur. Heeft u een verzekeringsadviseur, dan staat de naam en het telefoonnummer in de indexeringsbrief vermeld. Gaat u anders naar ons persoonlijk advies.

Ik betaal voor meer dan één polis op mijn naam. Kan dat?

Het is mogelijk dat u meer dan één polis hebt op uw naam, omdat u in het verleden uw verzekering heeft verhoogd. Voor deze verhoging is een nieuwe verzekering aangemaakt. Het kan voordeliger voor u zijn om de polissen samen te voegen tot één polis. Uw adviseur kan dit voor u nakijken.

Mijn naam of geboortedatum is niet juist. Wat moet ik doen?

Heeft u een verzekering met een automatische verhoging maar is er € 0 bijgeschreven? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben:
• U heeft meerdere verzekeringen en een van deze verzekeringen kent wel een automatische verhoging en de andere verzekering(en) niet. Dit kan zijn omdat u bij een van de verzekeringen heeft gekozen voor een verzekering zonder automatische verhoging.
• De uitvaartverzekering bestaat nog geen vijf jaar.
• Als de verzekerde de 61 jarige leeftijd heeft bereikt.
• De resterende duur van de premiebetaling na een verhoging minder dan 10 jaar is.
• Als voor de verzekering geen premie meer wordt voldaan of wanneer de verzekering geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld wegens arbeidsongeschiktheid of gezinsvrijstelling.
• U heeft een verhoging geweigerd.

Ik heb praktische vragen rond overlijden. Kan Ardanta mij verder helpen?

Jazeker. Kijkt u op onze site. Hier kunt u praktische vragen en antwoorden vinden rondom overlijden. We helpen u graag verder.

Moet ik voor de winstdeling extra premie betalen?

Omdat Ardanta de winstbrieven gefaseerd versturen in de hele maand juni. Daarom kan het zijn dat u de brief al wel heeft ontvangen, en uw familieleden later in de maand juni een brief ontvangen.

Ik heb een automatische verhoging, maar bij mij of mijn medeverzekerden is € 0 bijgeschreven.

Heeft u een verzekering met een automatische verhoging maar is er € 0 bijgeschreven? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben:
• U heeft meerdere verzekeringen en een van deze verzekeringen kent wel een automatische verhoging en de andere verzekering(en) niet. Dit kan zijn omdat u bij een van de verzekeringen heeft gekozen voor een verzekering zonder automatische verhoging.
• De uitvaartverzekering bestaat nog geen vijf jaar.
• Als de verzekerde de 61 jarige leeftijd heeft bereikt.
• De resterende duur van de premiebetaling na een verhoging minder dan 10 jaar is.
• Als voor de verzekering geen premie meer wordt voldaan of wanneer de verzekering geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld wegens arbeidsongeschiktheid of gezinsvrijstelling.
• U heeft een verhoging geweigerd.

Mijn vraag staat er niet bij

U komt in aanmerking voor winstdeling als dit in uw polis staat vermeld. Winstdeling leidt tot verhoging van de verzekerde waarde van uw uitvaartverzekering. De uitkering aan de uitvaartverzorger of begunstigde wordt daarmee hoger op het moment van overlijden.
De vaststelling van de winstdeling kan zijn op basis van winstdeling over het verzekerde kapitaal (KBW) of over de opgebouwde voorziening (Overrente). Bij de veel gestelde vragen vindt u ook antwoord op wat dit inhoud en hoe het winstpercentage wordt vastgesteld. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Waarom heb ik al wel een winstdelingsbrief ontvangen, maar mijn familieleden nog niet?

Omdat Ardanta de winstbrieven gefaseerd versturen in de hele maand juni. Daarom kan het zijn dat u de brief al wel heeft ontvangen, en uw familieleden later in de maand juni een brief ontvangen.

Ons bezoekadres is:

De Ruyterlaan 8 in Enschede

Navigeer naar ons toe