Let op: onze privacyverklaring is aangepast.   Bekijk hier onze vernieuwde privacyverklaring   

Maatschappijwinstdeling: wat is dat?
U heeft een uitvaartverzekering waarbij Ardanta bij overlijden een uitkering garandeert. Dit is het verzekerde kapitaal. Hiervoor betaalt u periodiek premie of u betaalt een (eenmalige) koopsom. Hoe gaan verzekeraars met de premie om?

Uw verzekering maakt deel uit van een portefeuille van vergelijkbare verzekeringen. Per jaar bepaalt Ardanta of op deze portefeuille winst is gemaakt. Voor al deze verzekeringen samen kan het beleggingsresultaat namelijk hoger zijn dan het garantierendement. Ook kan het aantal uitkeringen lager zijn dan waar Ardanta mee heeft gerekend. Of de gemaakte kosten kunnen lager zijn dan de vergoeding, die voor kosten is betaald.

Bij maatschappijwinstdeling ontvangt u een aandeel in de winst als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

Een verzekeraar moet voldoen aan wettelijke solvabiliteitseisen, zodat altijd het verzekerde kapitaal kan worden uitgekeerd waar u recht op heeft. Hiervoor is het oordeel van de directie van de verzekeraar belangrijk.

Hoe werkt maatschappijwinstdeling?
Heeft u in een jaar recht op een aandeel in de winst, dan wordt het verzekerde kapitaal verhoogd.
De uitkering aan de uitvaartverzorger of begunstigde wordt daarmee hoger op het moment van overlijden. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie.