Let op: onze privacyverklaring is aangepast.   Bekijk hier onze vernieuwde privacyverklaring   

Overrentewinstdeling op basis van rendement op beleggingen
U heeft een uitvaartverzekering waarbij Ardanta bij overlijden een uitkering garandeert. Dit is het verzekerde kapitaal. Hiervoor betaalt u periodiek premie of u betaalt een (eenmalige) koopsom. Hoe gaan verzekeraars met de premie om?

Uw verzekering maakt deel uit van een portefeuille van vergelijkbare verzekeringen. Bij overrentewinstdeling op basis van rendement op beleggingen ontvangt u overrente als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

Een verzekeraar moet voldoen aan wettelijke solvabiliteitseisen, zodat altijd het verzekerde kapitaal kan worden uitgekeerd waar u recht op heeft. Hiervoor is het oordeel van de directie van de verzekeraar belangrijk.

Hoe werkt overrentewinstdeling op basis van rendement op beleggingen?
Heeft u in een jaar recht op de overrente, dan wordt het verzekerde kapitaal verhoogd. De uitkering aan de uitvaartverzorger of begunstigde wordt daarmee hoger op het moment van overlijden. In de polisvoorwaarden leest u meer informatie.