Let op: onze privacyverklaring is aangepast.   Bekijk hier onze vernieuwde privacyverklaring   


Overrentewinstdeling op basis van U-rendement: wat is dat?
U heeft een uitvaartverzekering waarbij Ardanta bij overlijden een uitkering garandeert. Dit is het verzekerde kapitaal. Hiervoor betaalt u periodiek premie of u betaalt een (eenmalige) koopsom. Hoe gaan verzekeraars met de premie om?

Er is overrente als het U-rendement, na aftrek van kosten, hoger is dan het garantierendement. Het U-rendement is een rendementsmaatstaf die maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars c.q. het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De hoogte van het U-rendement is gebaseerd op het effectief rendement van alle staatsleningen (guldens- en euro-obligatieleningen) die voldoen aan een aantal specifieke criteria.

Bij overrentewinstdeling op basis van U-rendement ontvangt u overrente als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

Een verzekeraar moet voldoen aan wettelijke solvabiliteitseisen, zodat altijd het verzekerde kapitaal kan worden uitgekeerd waar u recht op heeft. Hiervoor is het oordeel van de directie van de verzekeraar belangrijk.

Hoe werkt overrentewinstdeling op basis van het U-rendement?
Heeft u in een jaar recht op de overrente, dan wordt het verzekerde kapitaal verhoogd.
De uitkering aan de uitvaartverzorger of begunstigde wordt daarmee hoger op het moment van overlijden. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie.